Quand che semm nai a Vals

Scrivüt da la Mari (quela che: mi capissi nagott da moto, da adess innanz: mcndm)

Devum trovass ai 08.00 a Belinzona sud. La Lori l’è prunta cun lapis e föj a fà la spunta. Spetando da vessigh tücc, tra una ganassada e l’altra e ma scapa là i öcc’ sü la moto dal Cav… Sota la moto gh’è piazzaa una butiglieta in PET sventrada. Da la moto vegn föra un liquid negru che al “firma” anca l’asfaalt… mcndm a dumandi: “ma saca l’è dré fa?” Pare che la sira prima l’ebbia scambiat ul oli dal cambi cun l’oli mutur o viceversa… dunca l’oli l’è finit nal post sbagliaat! Dopu avé netaat sü a la bel e mej… partissum. 

18 partecipant e 15 moto, un bel grüpett. Autostrada fin a Biasca e pö via par ul Lucomagno. Pausa cafè sül pass. L’è freschin ma mia gnanca tantu . Rivum a Disentis e pö nemm innanz vers a Coira passando par un paesagg verament bell e riposant. Ul Robi al guida la comitiva. Un quaj cuntadin a l’è dré fa l’ultim fen prima da l’autünn. Gh’è in gir ammò diversi vacch al pascul, emm vist anca di lama. Imbocum la val da Vals, ul paesagg al cambia. La val l’è püssee strecia ma pö püssee in sü la sa slarga e anca lì un bel verd riposant al ga cumpagna fina a Vals. Fermo tecnico: un növ soci cun scià ‘na Guzzi California al dev fà benzina. La moto l’è grossa, ul serbatoi l’è pinin ma pare la beva cumè ‘na tina. Tücc pensavum da vess rivaat. E invece ul noss Robi al ga fa nà innanz dopo ul paes e rampigà sü par ‘na valéta, passà par ‘na lunga galeria strecia, picada fö a la bel e mei na la rocia, che la porta a un bel risturantin. Lì emm discnaat anca mia maa. Pena sura a gh’è ‘na diga: ”Prima da turnà indré podaressum nà sü a vedéla”. Ul Seo al partiss a pè. Quajdün sa büta gió sül praa…

”Nemm sü cun la moto”… 

”I digh iè pö tücc istess”…

”Femm tri pass a pè”… 

Nissün che sa deciid, intant ul Seo a l’è turnat indré cun scià i foto… 

Bel, bel… partissum par Vals. Femm un girett par ul paées. Solita foto di gruppo. Ul Robi al ved una gentil signora, al ga dumanda da fagh ‘na foto. O lee la capiss miga cumè fà, o ul Robi al sa spiega miga ben… o… o… mah!  Fato sta che gh’è vorüt un puu prima che la foto la vegniss faja! 

Do di noss donn i partiss a la ricerca da un profüm … (al sarà fai cun l’aqua da Vals? Ma da solit sa dopra miga l’alcool o lì a dré? Boh…).

Girotum par ul bel paesin e ul Gianlu al ga porta a vedé ‘na cà particulara. Sa ved dumà la paréet dananz cun i finestri che l’è concava, ul resct da la cà l’è incastonaada nal terren. 

Semm prunt par ul rientro. Tapa al distribüduu da Vals par ul pien. Partenza par ul rientro. Eh no, la moto dal Gianlu la partiss piü. Mcndm, ma senti parlà da füsibil e pö da muturin d’aviament… A la fin cun la spinta da trii masccion la partiss. E… par i prossim partenz a vedi cumparì un martell da góma. Mcndm, ma summ sempru püssee sconfüsionaada!!!

 Ul Robi al dis che al vö piü sta dananz perchè quajdün al gh’ha dii che al va tropp adasi. Sta davanti ul Seo e a Illanz a nemm vers Bonaduz par pö rivà a Thusis. Caro Robi tal disi inscì in cunfidenza, la matin ma la summ verament godüüda!!!. Di bei sit indua semm passaat al dopudiscnà hu visct nagott! Ul Seo al gh’eva pressa da rivà a cà da l’Angela?!

Ma chi a riva l’inghipp: semm ai pè dal pass dal San Bernardin  e sa trövum dananz un’HD che la gh’eva surpassaa poch prima in sü la piana prima dal pass. Ul pilota al dev avé vist ul Valentino a mett gió la gambéta in cursa e la imitava… al tegneva tüta la strada e quand al tirava via i cürvi quasi al ga nava adoss al müür!! … però al ga lassava miga surpassà! Ul Poldo, ültim da la fila, al ga surpassa tücc: ”Mo ga pensi mì” la  diseva la so fascia… e difatti, dopu un sorpass in cürva e a destra, al lassa stracüntaat quel da l’HD! A poch a poch quasi tücc semm riuscii a surpassall.

Pausa tecnica in scima al Pass e pö ul solit rientro da nümm Guzzisti!!!!! Ah, ah, ah.

Ma sa riprumeti da turnà ammò di part da Bonaduz par godum cun calma la belissima vall che la riva fina a Ilanz. L’è staja ‘na bela giurnaada con una bona cumpagnia. A la prossima!!!

                                                                                              Mari